AIMSTA-6111

  • Non-toxic stabilizers medical equipment transparent tube injector

    Icke-toxiska stabilisatorer medicinsk utrustning transparent rörinjektor

    Giftfri PVC-stabilisatorer för kalciumzink (CaZn) som används i hundratals medicinska produkter och enheter med fler applikationer som kontinuerligt utvecklas. Tillverkad av PVC kan formuleras med utmärkt transparens för att möjliggöra kontinuerlig övervakning av vätskeflödet. Inte bara erbjuder PVC flexibiliteten för applicering utan också för styrka, hälsostandarder, hållbarhet och även under temperaturer och förhållanden. Å andra sidan spelar PVC-stabilisatorer en stor roll för att innehålla stigande hälso- och sjukvårdskostnader.