AIMSTA-6809W

  • Calcium Zinc Stabilizer for 5G cables Telecommunication lines electrical wiring cables

    Kalciumzinkstabilisator för 5G-kablar Telekommunikationslinjer elektriska kablar

    PVC används ofta för 5G elektrisk kabelmantling på grund av dess utmärkta elektriska isoleringsegenskaper och dielektrisk konstant. PVC används ofta i lågspänningskabel (upp till 10 KV), telekommunikationslinjer och elektriska ledningar. Stabilisatorsystemet har en betydande inverkan på PVC-kablarnas prestanda och livslängd. Det kan effektivt tillverka kablar och ledningar och ge den färdiga produktens specifika egenskaper, inklusive god termisk stabilitet och elektriska egenskaper, initial färg- och färgstabilitet, goda mekaniska egenskaper, stabiliseringsdispersion. Ca / Zn-stabilisator läggs alltid till tråd- och kabelisolering och mantelföreningar för att öka flexibiliteten och minska sprödheten. Det är viktigt att den använda stabilisatorn har hög kompatibilitet med PVC, låg flyktighet, goda åldringsegenskaper och att den är elektrolytfri. Utöver dessa krav väljs mjukningsmedel med tanke på kraven för den färdiga produkten.