AIMSTA-6891

  • AIMSTA-6891

    AIMSTA-6891

    I årtionden har transparenta PVC-produkter delats in i styva och flexibla, som har använts i olika applikationer. Enligt nuvarande diskussioner om miljöskydd och hållbarhet kommer de framtida marknadssegmenten att möta viktiga utmaningar. Tennhaltiga produkter, alternativ till tennfria lösningar blir allt viktigare. I detta avseende är det nödvändigt att vara uppmärksam på olika lagliga regler, såsom farmakopé, godkännande av livsmedelskontakt, regler för luftchock inomhus eller leksaksstandarder. Tidigare var tenn, bly och barium de viktigaste applikationerna i många applikationer, men med Europeiska unionen som endast använder kalciumzink och bariumzink följer andra regioner i världen långsamt denna utveckling och väljer alltmer dessa lösningar.